Tommy Opgenhaffen onthult wat de hersenen van je leerlingen aan het werk zet (en hen motiveert)

In de snel evoluerende wereld van het onderwijs staat Tommy Opgenhaffen, coördinator onderwijsontwikkeling en digitaal leren aan Arteveldehogeschool Gent, aan de frontlinie van vernieuwende pedagogiek. In dit blogartikel onthult hij de geheimen achter krachtige digitale didactiek en leren leren. Ontdek de bouwstenen van een leer-krachtige omgeving en leer hoe digitale tools het leerproces kunnen transformeren. 

Start met duidelijk gestructureerde instructie (en laat je helpen door digitale didactiek) 

De hersenen van je leerlingen aan het werk zetten, start bij jou als leerkracht. Dat wist je natuurlijk al, want jij hebt de grootste impact op hun leerwinst. Daarom adviseert Opgenhaffen om aan te sluiten bij de voorkennis van leerlingen door deze te visualiseren en te contextualiseren 

 

“Probeer je als leerkracht aan te sluiten op de voorkennis van je leerlingen. Op basis daarvan kan je ook gaan differentiëren.”

 

Dual coding: versterk jouw beeldende verhalen met krachtige multimedia 

Je leerlingen enthousiasmeren voor je vak doe je door hen mee te nemen in jouw wereld. Met multimedia die tot de verbeelding spreken, eten ze uit je hand én verwerken ze de leerstof op een actieve manier.  

 

Altijd de vinger aan de pols zonder moeite dankzij digitale formatieve evaluatie 

Vijftig minuten concentratie… da’s voor niemand evident. Zeker de puberbreinen hebben het moeilijk om zich te blijven focussen. Daarom check je voortdurend: “Zijn ze nog mee?”. Dit is essentieel voor hun individuele voortgang, maar ook voor het aanpassen van jouw lesstrategie. In een digitale leeromgeving bieden analytics een waardevol instrument. Door live de oefeningen van leerlingen te volgen, krijg je onmiddellijk inzicht in begripsniveaus zonder directe vragen te stellen.  

 

 

Actief meedenken en noteren is de perfecte voorbereiding op het studeren 

Noteren is een belangrijke vaardigheid binnen het leerproces, benadrukt Opgenhaffen. Dit kan digitaal of in een schrift. Wie noteert, is automatisch meer aandachtig en het kan ervoor zorgen dat je op een goeie manier informatie gaat verwerken. Daarbij is het belangrijk dat leerlingen op een generatieve manier noteren en de leerstof verwerken in hun eigen woorden en onderlinge verbanden leggen. Papegaaienwerk levert geen leerwinst op. 

Leerlingen kunnen dat niet automatisch. Je moet hen als leerkracht begeleiden bij het ontwikkelen van kwalitatieve noteervaardigheden. Enkele tips van Tommy Opgenhaffen: 

  • geef hen voldoende tijd om te noteren; 
  • ondersteun het proces door hen gerichte vragen te stellen; 
  • laat hen hun notities vergelijken met een andere leerling. 

 

“Wie noteert zal meer aandachtig zijn tijdens het leerproces en het helpt je ook om dingen niet te hoeven opslaan in het werkgeheugen. Je kan ernaar teruggrijpen.”  

 

Oké, je zet je leerlingen aan het werk en vraagt hen om aandachtig te noteren. Maar hoe gaan ze door de bomen het bos nog zien? Het antwoord: advanced organising. Je kan een schema aan bord brengen over de theorie die jullie zonet gezamenlijk hebben doorlopen. Het is voor de leerlingen nuttig om deze schriftelijke kapstok te gebruiken om verbanden te leggen tussen de verschillende topics van de les. 

 


Bonustip van het Lernova-team: Vraag leerlingen om zelf zo’n schema te maken wanneer ze leerstof zelfstandig verwerken. Als ze later hun advanced organiser naast een voorbeeld van jou leggen, ontdekken ze welke kernbegrippen ze juist gespot hadden. 
 

Je leerlingen motiveren om te leren, dat begint met… leren!

Om een goede leerstrategie te gebruiken, moeten leerlingen eerst en vooral gemotiveerd zijn om te leren. Opgenhaffen benadrukt de wisselwerking tussen motivatie en leren. Een leerling die gemotiveerd is om te studeren, gaat automatisch een goede leerstrategie toepassen. Wanneer de leerling een goede strategie gebruikt, gaat die betere resultaten hebben en zal hij/zij meer gemotiveerd zijn. 

 

Stuur hun leer-kracht huiswaarts via kraakheldere oefeninstructies en effectieve studeertechnieken

We gaven het al aan: jij maakt het verschil in de klas. De didactische principes zoals dual coding en formatieve evaluatie boosten het leerproces in de klas. Maar om alle kinderen gelijke onderwijskansen te geven zijn heldere instructies om thuis te oefenen en studeren van belang.

 

Slim oefenen vergroot het leerrendement  

Het oefenen van nieuwe leerstof doe je in de klas type per type, zo krijgen de leerlingen het in de vingers. Maar het is belangrijk om daar niet te blijven hangen! Daag de leerlingen uit om er het maximale uit te halen. Er zijn drie technieken die je als leerkracht kan inbouwen in de oefenreeksen zodat hun hersenen niet op automatische piloot werken. 

  • Bij retrieval practice gaan de leerlingen zichzelf toetsen. Dit kan bijvoorbeeld via flashcards waarbij leerlingen begrippen of woordenschat moeten studeren. 
  • Via spaced practice spoor je je leerlingen aan om op verschillende momenten de leerstof op te halen.  
  • Interleaved practice wil zeggen dat je verschillende strategieën door elkaar aanbiedt. Dit leidt tot meer leerwinst. 

 

“Bouw oefenreeksen op voor je leerlingen die moeilijk genoeg zijn, maar zorg er tegelijkertijd voor dat het niet te moeilijk wordt, want dan komen ze niet meer tot het leren.” 

 

 


Bonustip van het Lernova-team: Jij kan eenvoudig monitoren of je leerlingen oefeningen hermaken. Onze dashboards geven een handig overzicht over de progressie en scores van je leerlingen.  

Lees meer over hoe onze opvolgingsmodule de vooruitgang van je leerlingen in een vingerknip verheldert.  Garandeer studeersucces met de juiste studietechnieken

Leerlingen blijven vaak hangen in studeertechnieken zoals ‘herlezen’ of ‘overschrijven’. Ze spenderen dan veel tijd aan iets wat lijkt op studeren, maar nauwelijks effect heeft. Ze herkennen de lesinhoud, maar kennen die niet. Daarom zijn effectieve studeertechnieken van belang.  

Want ook markeren kan leerlingen een vals gevoel van leeractiviteit bezorgen. Als (al dan niet digitaal) markeren niet als duidelijke intentie om samen te vatten en begrippen te verbinden gebeurt, dan mist het z’n doel, zegt Opgenhaffen.    

 

"Het markeren van tekst is geen magische oplossing. Het moet actief gebeuren.” 

 

Goede studeergewoonten en effectieve strategieën gebruiken, integreer je eenvoudig in elke les. Neem het voortouw door goede studeergewoonten te demonstreren.  

Opgenhaffen legt het uit als “I do, we do, you do”.   

  • I do: Hoe doe jij het als leerkracht, de vakexpert? Neem de leerlingen mee in jouw gedachtegang over hoe jij een bepaalde leersituatie zou aanpakken tijdens het instructiemoment. 
  • We do: Na het moment van instructie ga je samen met de leerlingen aan de slag. Overloop welke juiste strategieën er zijn waarvan jij weet dat ze daardoor actief worden aangespoord om erover na te denken. 
  • You do: In deze laatste fase leg je het bij de leerling. Laat ze zelfstandig aan de slag gaan en nadenken welke leerstrategieën hij/zij gaat gebruiken. 

Dit gaat zowel over het inhoudelijke, voor welk probleem de leerling komt te staan binnen een bepaald vak, als over de verwerking, het studeren. 

 

 


Lernova BLACK educatieve uitgeverij

Welke technieken wél echt werken, dat lezen de leerlingen in onze gratis methode Leren leren. Elke leerling heeft hier gratis toegang toe.  Als jij het voortouw neemt en de technieken demonstreert … dan creëer jij de rechte lijn naar goede cijfers op de rapporten.