Lernova Frans

"Envolez-vous dans le monde du français ! "

Jouw leerlingen ontdekken de nieuwe leerinhoud via een mix van bronnen, oefeningen en kijk- en luisterfragmenten.
De op maat gemaakte multimedia maken deze lesmethodes uniek. 

 

Wij bieden Lernova Frans aan voor:

1A
2A
3 - D
3 - D/A
4 - D
4 - D/A
5/6 - D
5/6 - D/A
  • Lernova Frans is beschikbaar voor het eerste tot en met het zesde jaar.
  • In de derde graad kiezen we voor graadsmethodes. Zo heb je toegang tot alle lestrajecten voor zowel het vijfde als het zesde jaar.
  • Voor de eerste graad voorzien we in 2024 nieuwe edities, op basis van de nieuwe minimumdoelen en leerplannen.

Neem een kijkje in de inhoudsopgaves en vakfolder:

Cover-Vakfolder-Lernova-frans

 

 

Leerkracht getuigt over Lernova Frans

Sofie Pieters-1

"De leerlingen vinden het echt fijn en behalen goede resultaten. We ervaren dat leerlingen veel meer gemotiveerd zijn. We merken ook dat ze thuis veel oefenen en dat de ouders volledig mee zijn in dit verhaal."

 

Sofie Pieters

Leerkracht Frans, 1ste en 2de graad

Waarom kiezen voor Lernova Frans?

multimedia

Unieke combinatie van zelf ontwikkelde en authentieke multimedia.

idee-kennis
Van vaardigheden naar kennis naar vaardigheden. Een geïntegreerde aanpak.
franse cultuur
Passie voor de Franse cultuur.
Wisselt papier en digitaal af

Doordacht inzetten van papier en digitaal. Talen moet je schrijven. 

Gratis ondersteunend materiaal voor jou als leerkracht

Als leerkracht heb je gratis toegang tot heel wat ondersteunende materialen, die je helpen in je klaspraktijk:

  • een handleiding boordevol tips om je Lernova lesmethode optimaal te gebruiken;
  • opvolgingsmodule waar je kan zien welke leerstof de leerlingen beheersen en waar er extra ondersteuning nodig is;
  • jaarplannen en lesfiches (te integreren in Smartschool);
  • vakspecifieke materialen in de leraarskamer zoals woordenlijsten, mindmaps, toetsen, practica, concordantielijsten, afbeeldingen,…

leraarskamer-platform

Afbeelding7

 

Aanpak van Lernova Frans

Doordacht evenwicht papier en digitaal

Lernova+LaptopWe zorgen voor een doordacht evenwicht van papier en digitaal. Je Lernova lesmethode gebruik je samen met een map of schrift. Zo leren jouw leerlingen opnieuw écht noteren waar dat nodig is, daar waar het een meerwaarde biedt.

De theorie brengen we samen in één theoriebundel. Je kan het zien als een leerboek of vademecum bij elke Lernova lesmethode. De leerlingen gebruiken die op papier of digitaal.

Heldere structuur

In de Opbouw ontdekken leerlingen de leerstof via tal van voorbeelden die worden aangereikt in tekstfragmenten, kijk- en luisterfragmenten (de verschillende vaardigheden komen hier reeds aan bod) evenals interactieve opdrachten. 

Het luik Theorie biedt een overzicht van de kernpunten van een leertraject. Daarbij komen volgende onderdelen aan bod: 
•    Een beknopte samenvatting van de te kennen kennis en strategieën. 
•    Woordenschatlijsten die raadpleegbaar zijn in PDF of Excel.
•    Een lesvideo waarin de leerstof op een alternatieve manier wordt aangebracht en die de leerlingen rustig op eigen tempo kunnen bekijken.  

De Oefeningen voorzien enkele reeksen digitale oefeningen waarbij verschillende oefenvormen aan bod komen en de mate van ondersteuning varieert. De (digitale) oefeningen bij elk leertraject zijn niet enkel gericht op herhaling van kennis, maar ook op het inoefenen van de vaardigheden.  
•    Niveau 1 is voor die leerlingen die de meeste mate van ondersteuning nodig hebben.  
•    Niveau 2 is het niveau dat elke leerling vlot zou moeten behalen. Hierbij krijgt de leerling nog steeds een zekere vorm van ondersteuning.  
•    Niveau 3 is voor die leerlingen die vlot de leerstof beheersen en/of extra uitdaging nodig hebben. 
•    Panorama des variétés is een oefenreeks waarbij oefeningen worden aangeboden die de vaardigheden nog eens extra in de verf zetten. Dit gaat van dialoogjes en spelletjes in de klas tot extra multimedia materiaal en presentaties.  Je zal steeds toelichting vinden in de guide du prof indien nodig.   
•    Vol extrême is een oefenreeks die enkel gericht is voor de leerlingen van de richting Moderne Talen. Hier komen de cesuurdoelen namelijk aan bod. 

De Studeertool helpt leerlingen bij het verwerken en instuderen van de leerstof. De Theoriebundel is geïnspireerd op de Cornellmethode, een methode om samenvattingen en aantekeningen te maken, maar ook om leerstof te herhalen en te onthouden. 

Activeren van voorkennis

Leerlingen weten vaak meer dan ze zelf beseffen. Bij het begin van een nieuw hoofdstuk activeert Lernova Frans in ‘Le décollage’ de aanwezige kennis bij de leerlingen. In verschillende opdrachten passen leerlingen kennis toe die ze in vorige hoofdstukken of leerjaren al verworven hebben. Ook geeft ‘Le décollage’ kort weer waarover het hoofdstuk zal gaan en ontdekken de leerlingen welke leerdoelen ze het komende hoofdstuk (le vol) gaan behalen.   

Frans-2

Geïntegreerd en uitdagend

Binnen de methode omvat elke thematische Saut een evenwichtige reeks op zich staande leertrajecten, waarbij elk leertraject focust op één of meerdere componenten van het vak Frans. Behalve aandacht voor taalbeschouwing, identiteit, woordenschat en literatuur, worden ook veel kansen aangereikt voor de ontwikkeling en verdere verfijning van de verschillende taalvaardigheden, zowel digitaal als via opdrachten op papier. Uitdagende en doelgerichte opdrachten zorgen voor een actieve realisatie van eindtermen en leerplandoelen.

Heldere thematische structuur

De inhoudsopgave bestaat uit verschillende volwaardige hoofdstukken, die opgebouwd zijn vanuit het principe van een Parapente vlucht. Parapente is een extreme sport met vele uitdagingen, we bundelen deze uitdagingen in sprongen of thema’s, un SAUT.  Elke Saut bestaat uit: 
•    le décollage
•    le vol 
•    l'atterrissage 

Elk hoofdstuk of ‘Saut’ start met Le décollage, waar leerlingen op een creatieve en aantrekkelijke manier ondergedompeld worden in het thema en kennismaken met de beoogde leerdoelen. In Le vol maken de leerlingen in verschillende thematische leertrajecten een uitgebreide en boeiende vlucht langsheen kennisitems en vaardigheden. In L’atterrissage wordt de landing ingezet: na een uitgebreide en printbare herhaling van de leerstof in Je survole, volgt de finale communicatieve opdracht in J’atterris. 

Frans-Foto geïntegreerd authentiek materiaal

Authentiek en eigentijds

De leerlingen ontdekken en ervaren de nieuwe leerinhoud via een mix van authentieke teksten, luister- en kijkfragmenten en beknopte lesvideo’s. De leefwereld van de leerlingen staat daarbij centraal met ruimte voor nieuwe ontdekkingen. De integratie van al deze elementen in één leeromgeving zorgt voor een complete leerervaring. 

Frans-differentieren

Differentiëren

Lernova stelt de ontwikkeling van elk leerling centraal. Met de uitbreidingsleertrajecten en het ruime aanbod aan opdrachten en oefeningen kunnen sterke leerlingen zelfstandig aan de slag. 
Met de oefeningen op drie niveaus kunnen leerlingen elk op hun niveau uitgedaagd worden. 

Leerkracht-leerlingen-laptops-klas (5)

Flexibel

Als leerkracht heb je alle vrijheid om te variëren tussen werkvormen. Een onderwijsleergesprek of liever de leerlingen zelfstandig aan de slag met jou als coach? Of een combinatie van beiden? Jij bepaalt wat nodig is voor je leerlingen. 

Aanpasbaar

Lernova kan je volledig aanpassen en naar de hand zetten, helemaal op maat van jouw leerlingen en de manier waarop je lesgeeft.

Waarom kiezen voor Lernova?

vervangt je leerwerkboek

Vervangt je leerwerkboek

Interactieve en kwalitatieve lesmethodes waarmee je als leerkracht alle leerdoelen realiseert.

Wisselt papier en digitaal af

Doordacht inzetten papier en digitaal

Je gebruikt onze lesmethodes in combinatie met een schrift of map. 

Geeft je vrijheid

Geeft je vrijheid


Lesinhouden die duidelijk, compleet, up-to-date en visueel aantrekkelijk zijn. Bovendien ook aan te passen als je dat wenst.

Leerlingen

De leerling staat centraal

Sterke focus op oefenen, herhalen en studeren. 

multimedia

Verruimt je mogelijkheden

Gebruiksvriendelijk platform dat leerlingen motiveert en onderwijs op maat haalbaar maakt.

Verrijkt je lessen

Verrijkt je lessen

Multimedia, opvolging, notities en de studietrainer zorgen voor een effectieve en boeiende leerervaring

Zorgt voor helder inzicht

Lernova staat je bij

Door kort op de bal te spelen kunnen we rekening houden met je noden. We begeleiden jou in een veranderende onderwijswereld.

Verlaagt-boekenfactuur

Verlaagt de boekenfactuur

Bespaar tot 30% ten opzichte van klassieke schoolboeken en er zijn geen kosten voor de leerkracht.