Lernova klassieke talen

Lesinhouden die duidelijk, compleet, up-to-date en visueel aantrekkelijk zijn

Jouw leerlingen ontdekken de nieuwe leerinhoud via een mix van bronnen, oefeningen en kijk- en luisterfragmenten.
De op maat gemaakte multimedia maken deze lesmethodes uniek. 

Wij bieden klassieke talen aan voor:

1A
2A
3 - D
3 - D/A
4 - D
4 - D/A
5/6 - D
5/6 - D/A
  • Lernova klassieke talen is beschikbaar voor de eerste graad GO!.
  • We kiezen voor een graadsmethode. Zo heb je toegang tot alle lestrajecten van de volledige graad.

Waarom kiezen voor Lernova klassieke talen?

vervangt je leerwerkboek

Heldere structuur

Alle componenten komen op een geïntegreerde en evenwichtige manier aan bod in afgebakende leertrajecten met een vaste structuur: Opbouw, Theorie, Oefenen en Studeren.

idee-kennis

Kennis en vaardigheden

In Lernova klassieke talen komen alle componenten op een geïntegreerde en evenwichtige manier aan bod in afgebakende leertrajecten. Zowel kenniselementen als de verschillende taalvaardigheden worden ingeoefend aan de hand van digitale en klassieke oefenvormen. 

multimedia

Dynamisch

De integratie van multimediale en interactieve elementen zorgt voor een complete en motiverende leerervaring. Unieke lesvideo’s en beeldfragmenten, afgewisseld met een rijk aanbod aan tekstuele en visuele bronnen brengen de klassieke taal en cultuur tastbaar tot leven voor de leerlingen.

differentieren-niveau

Een rijk aanbod

Ongeacht het aantal beschikbare lesuren heb je als leerkracht meer dan voldoende lesmateriaal ter beschikking. Klassen met twee uur klassieke talen per week kunnen Caput 1 en 3 volledig behandelen; in Caput 2 en 4 is er – naast een basisdeel dat voor alle leerlingen bedoeld is – steeds een tweede deelhoofdstuk dat enkel bedoeld is voor leerlingen die vier uur klassieke talen hebben (in Caput 2 het stuk over Monsterlijke wezens en in Caput 4 het deel VIR). Bij de grammaticatrajecten geven we ook steeds aan of het voor een twee- of vieruursrichting is door (2) of (4) bij te zetten. Als er geen vermelding (2) of (4) bij staat, is het voor alle leerlingen bedoeld.

Gratis ondersteunend materiaal voor jou als leerkracht

Als leerkracht heb je gratis toegang tot heel wat ondersteunende materialen, die je helpen in je klaspraktijk:

  • een handleiding boordevol tips om je Lernova lesmethode optimaal te gebruiken;
  • opvolgingsmodule waar je kan zien welke leerstof de leerlingen beheersen en waar er extra ondersteuning nodig is;
  • jaarplannen en lesfiches (te integreren in Smartschool);
  • vakspecifieke materialen in de leraarskamer zoals woordenlijsten, mindmaps, toetsen, practica, concordantielijsten, afbeeldingen,…

leraarskamer-platform

Afbeelding7

 

Aanpak van Lernova klassieke talen

Doordacht evenwicht papier en digitaal

Lernova+LaptopWe zorgen voor een doordacht evenwicht van papier en digitaal. Je Lernova lesmethode gebruik je samen met een map of schrift. Zo leren jouw leerlingen opnieuw écht noteren waar dat nodig is, daar waar het een meerwaarde biedt.

De theorie brengen we samen in één theoriebundel. Je kan het zien als een leerboek of vademecum bij elke Lernova lesmethode. De leerlingen gebruiken die op papier of digitaal.

LAT1_242_O_plinius_geintegreerd

Geïntegreerd en uitdagend

Bij Lernova klassieke talen omvat elk thematisch hoofdstuk een evenwichtige reeks op zich staande leertrajecten, waarbij grammatica wordt afgewisseld met woordenschat, tekststudie en cultuur. Uitdagende en creatieve digitale opdrachten zorgen voor een verrassende en motiverende aanpak van de leerstof.

LAT1_caput2_overzicht_inhoud

Heldere thematische structuur

Elk hoofdstuk of ‘Caput’ start met een Intro, waar leerlingen op een creatieve en aantrekkelijke manier ondergedompeld worden in het thema en kennismaken met de beoogde leerdoelen. Die start is een instap uit de actualiteit of de leefwereld van jongeren. Daarna maken de leerlingen in verschillende afgebakende leertrajecten kennis met culturele en grammaticale elementen, maar evenzeer met authentieke teksten. Een ruim aanbod aan basis- en uitbreidingsteksten maken het mogelijk om te variëren in functie van het aantal beschikbare lesuren. In elk Caput maken de leerlingen in ‘Excursio Graeca’ bovendien een uitstapje naar de Griekse wereld. Als afsluiter van elk Caput krijgen de leerlingen in ‘Memento’ de kans hun verworven kennis te testen.

LAT1_246_basistekst_5_spookhuis

Authentiek en eigentijds

De leerlingen ontdekken en ervaren de nieuwe leerinhoud via een mix van authentieke teksten, luister- en kijkfragmenten en beknopte lesvideo’s. De leefwereld van de leerlingen staat daarbij altijd centraal met ruimte voor nieuwe ontdekkingen. De integratie van al deze elementen in één leeromgeving zorgt voor een complete leerervaring.

Flexibel

Als leerkracht heb je alle vrijheid om te variëren tussen werkvormen. Een onderwijsleergesprek of liever de leerlingen zelfstandig aan de slag met jou als coach? Of een combinatie van beide? Laptops aan de kant en tijd voor klasgesprekken of jouw verhaal als leerkracht? Jij bepaalt wat nodig is voor je leerlingen. Daarnaast voorzien we ook een verstandige mix tussen papier en digitaal via het uitgebreide aanbod aan downloadbare tekst- en werkbladen.

Aanpasbaar: keuzes maken en je methode personaliseren

Lernova klassieke talen 1 werd volledig volgens de nieuwe doelen van het GO! uitgeschreven. Alle doelen van het vernieuwde leerplan komen aan bod. Bovendien is er veel aandacht voor het halen van de transversale doelen. Maar Lernova kan je volledig aanpassen en naar de hand zetten, helemaal op maat van jouw leerlingen en de manier waarop je lesgeeft. Zoals je merkt aan de structuur van de inhoudstafel, biedt Lernova klassieke talen je maximale vrijheid. Er is een ruim aanbod aan lesinhoud en oefeningen voorzien, meer dan je in een schooljaar kunt behappen. Als leerkracht maak je het best keuzes, passend bij jouw lesstijl en bij je klasgroep(en). Je kunt keuzes maken in de inhoudstafel op het gebied van het aantal uren (2 uur of 4 uur), maar ook op basis van je eigen interesses en die van je leerlingen. Je hebt heel veel mogelijkheden om te differentiëren: door leertrajecten uit te kiezen, door te kiezen uit de basis- en uitbreidingsteksten … én door eigen trajectversies te maken op maat van jouw klassen of interesses.

LAT1_223_basistekst1_rhea_silvia_lectuur

Lectuur

Elk lectuurtraject bestaat uit een fase voor, een fase tijdens en een fase na de lectuur. Voor de lectuur worden bepaalde moeilijkheden uit de weg gewerkt (bv. Wat is een ‘gezant’ in feite?) en worden voorkennis qua vocabularium en cultuur opgefrist. De leerlingen kunnen dit thuis maken als voorbereiding op de lectuurles. 
Ongeveer de helft van de lectuurtrajecten bevatten ook vragen tijdens de lectuur. Deze vragen maken het in principe mogelijk om de tekst zonder (al te veel) begeleiding van de leerkracht te lezen. De leerlingen (en de leerkracht) hoeven deze vragen natuurlijk niet te doorlopen als de lectuur klassikaal verloopt. 
Net als in de rest van de lesmethode Lernova klassieke talen geldt ook in de lectuurtrajecten dat er ‘te veel’ staat. Voel je niet verplicht om alle vragen te doorlopen: selecteer de vragen die je nuttig en leuk vindt. 
In de fase na de lectuur beantwoordt de leerling verwerkingsvragen en vragen over de globale inhoud van de tekst. Meestal komen aan het einde van het traject ook enkele vragen aan bod die peilen naar de kennis van geziene grammaticale thema’s, toegepast op de tekst. 
De auteurs van de methode zouden er zelf voor kiezen om de teksten altijd op papier aan te bieden aan de leerlingen (zie downloadbare bestanden in de leraarskamer of achter de downloadknoppen).

LAT1_235_O_genitief_inductie

Grammatica

In de grammaticatrajecten werken we steeds inductief. De leerlingen observeren bepaalde grammaticale fenomenen in gelezen basisteksten en door er vragen over te beantwoorden ontdekken ze zelf de regels. Na het overlopen van de Theorie en de te studeren kaders, maken de leerlingen Oefeningen. Er zijn steeds voldoende basisoefeningen en op basis hiervan kun je als leerkracht beslissen om de leerlingen ook remediërings- of uitbreidingsoefeningen te laten maken. 
In de inhoudstafel staat soms bij de titel van een grammaticatraject ook een (2) of een (4), om duidelijk te maken of het voor een 2-uurs klas bedoeld is of voor een 4-uurs klas. Indien er niets bij staat is het sowieso voor alle groepen bedoeld.

LAT1_222_aeneas_vlucht_uit_rome_cultuur

Cultuur

De cultuur bestaat enerzijds uit de achtergrondinformatie bij de lectuurtrajecten en anderzijds uit aparte cultuurtrajecten. We moedigen leerkrachten aan om los te breken van de computerschermen en/of de leerlingen zoveel mogelijk te activeren tijdens de cultuurlessen.

LAT1_FONS-1

Woordenschat

De Fons is de bron van alle informatie voor de leerlingen. We raden dan ook aan om die op papier te gebruiken en integraal af te drukken voor de leerlingen. Op de eerste bladzijde staat uitgelegd hoe de leerlingen met hun Fons moeten werken.

Waarom kiezen voor Lernova?

vervangt je leerwerkboek

Vervangt je leerwerkboek

Interactieve en kwalitatieve lesmethodes waarmee je als leerkracht alle leerdoelen realiseert.

Wisselt papier en digitaal af

Doordacht inzetten papier en digitaal

Je gebruikt onze lesmethodes in combinatie met een schrift of map. 

Geeft je vrijheid

Geeft je vrijheid


Lesinhouden die duidelijk, compleet, up-to-date en visueel aantrekkelijk zijn. Bovendien ook aan te passen als je dat wenst.

Leerlingen

De leerling staat centraal

Sterke focus op oefenen, herhalen en studeren. 

multimedia

Verruimt je mogelijkheden

Gebruiksvriendelijk platform dat leerlingen motiveert en onderwijs op maat haalbaar maakt.

Verrijkt je lessen

Verrijkt je lessen

Multimedia, opvolging, notities en de studietrainer zorgen voor een effectieve en boeiende leerervaring

Zorgt voor helder inzicht

Lernova staat je bij

Door kort op de bal te spelen kunnen we rekening houden met je noden. We begeleiden jou in een veranderende onderwijswereld.

Verlaagt-boekenfactuur

Verlaagt de boekenfactuur

Bespaar tot 30% ten opzichte van klassieke schoolboeken en er zijn geen kosten voor de leerkracht.