Lernova aardrijkskunde

Neem je leerlingen mee in het verhaal van de wereld

Je leerlingen worden geprikkeld en gaan actief aan de slag zodat ze altijd mee zijn in een constant veranderende wereld. 
Geografische hulpbronnen zijn volledig geïntegreerd in de lesmethodes van Lernova aardrijkskunde.

Wij bieden aardrijkskunde aan voor:

1A
2A
3 - D
3 - D/A
4 - D
4 - D/A
5/6 - D
5/6 - D/A
 • Lernova aardrijkskunde is beschikbaar voor het eerste tot en met het zesde jaar.
 • In de derde graad kiezen we voor graadsmethodes. Zo heb je toegang tot alle lestrajecten voor zowel het vijfde als het zesde jaar.
 • Voor de eerste graad voorzien we in 2024 nieuwe edities, op basis van de nieuwe minimumdoelen en leerplannen.

Neem een kijkje in de inhoudsopgaves en vakfolder:

Cover-Vakfolder-Lernova-aardrijkskunde

Leerkracht getuigt over Lernova aardrijkskunde

“Lernova is een erg complete en rijke methode en je hebt bovendien de mogelijkheid om zelf dingen toe te voegen, dingen aan te passen en het heel erg individueel te maken. Het wordt echt je ‘eigen methode’. Dat kan je niet met een klassiek boek en met Lernova gaat dat supersnel! “

Maarten Dejonckheere

Leerkracht aardrijkskunde

Waarom kiezen voor Lernova aardrijkskunde?

vervangt je leerwerkboek

Heldere structuur

Alle leerinhouden komen op een geïntegreerde en evenwichtige manier aan bod in afgebakende leertrajecten met een vaste structuur: opbouw, theorie, oefenen en studeren.

bullseye-arrow-duotone

Doelgericht

De leerling werkt actief aan het realiseren van de leerdoelen (kennis en vaardigheden) binnen een leertraject/hoofdstuk.

multimedia

Dynamisch

Integratie van multimediale en interactieve elementen zorgt voor een complete en motiverende leerervaring.

differentieren-niveau

Differentiatie

Haalbare differentiatie met oefeningen op verschillende niveaus en een ruim aanbod aan uitbreiding/verdieping.

Gratis ondersteunend materiaal voor jou als leerkracht

Als leerkracht heb je gratis toegang tot heel wat ondersteunende materialen, die je helpen in je klaspraktijk:

 • een handleiding boordevol tips om je Lernova lesmethode optimaal te gebruiken;
 • opvolgingsmodule waar je kan zien welke leerstof de leerlingen beheersen en waar er extra ondersteuning nodig is;
 • jaarplannen en lesfiches (te integreren in Smartschool);
 • vakspecifieke materialen in de leraarskamer zoals woordenlijsten, mindmaps, toetsen, practica, concordantielijsten, afbeeldingen,…

leraarskamer-platform

Afbeelding7

 

Aanpak van Lernova aardrijkskunde

Doordacht evenwicht papier en digitaal

Lernova+LaptopWe zorgen voor een doordacht evenwicht van papier en digitaal. Je Lernova lesmethode gebruik je samen met een map of schrift. Zo leren jouw leerlingen opnieuw écht noteren waar dat nodig is, daar waar het een meerwaarde biedt.

De theorie brengen we samen in één theoriebundel. Je kan het zien als een leerboek of vademecum bij elke Lernova lesmethode. De leerlingen gebruiken die op papier of digitaal.

aardrijkskunde verkleind

Doelgericht

In Lernova Aardrijkskunde omvat elke module een evenwichtige reeks op zich staande leertrajecten, waarbij elk leertraject focust op het realiseren van één of meerdere leerdoelen. Zowel de kenniselementen als de vaardigheden komen op een geïntegreerde en evenwichtige manier aan bod in afgebakende leertrajecten. Binnen een leertraject/hoofdstuk zorgen de uitdagende en doelgerichte opdrachten voor een actieve realisatie van eindtermen en leerplandoelen.

Focus op vaardigheden

Volgende vaardigheden worden veelvuldig aangewend en toegepast:

 • kaart- en atlasgebruik;
 • lezen, structureren en interpreteren van allerlei thematische kaarten;
 • lezen en analyseren van klimatogrammen en andere grafische informatiebronnen;
 • analyse van beeldmateriaal;
 • gebruik van Google Earth, Google Maps, Topomapviewer en Geopunt;
 • zoeken naar verticale en horizontale relaties tussen landschapsvormende lagen.

Met de handige Basisvaardigheden heeft een leerling in elk leerjaar steeds duidelijke stappenplannen bij de hand.

Heldere structuur

In Lernova aardrijkskunde komen alle leerinhouden op een geïntegreerde en evenwichtige manier aan bod in afgebakende leertrajecten met een vaste structuur: opbouw, theorie, oefenen en studeren.

structuur lernova

 

Leerlingen verwonderen

In het eerste jaar wordt de basis van het aardrijkskundig leren, werken en denken aangeleerd. Vanaf het tweede jaar worden die inhouden, denkwijzen en vaardigheden uitgediept, toegepast en aangevuld, volgens de didactiek van het spiraalsgewijs leren. We kiezen voor onderwerpen die de leerlingen kunnen aanspreken en boeien en die aansluiten bij hun leefwereld. Er is ook ruim aandacht voor duurzaamheid, zoals gevraagd in de eindtermen en leerplandoelen.

Voorkennis activeren en zelfevaluatie

Bij het begin van een nieuw hoofdstuk activeert Lernova Aardrijkskunde de aanwezige voorkennis bij de leerlingen. Elk hoofdstuk sluit af met een Test jezelf waarbij leerlingen zelf kunnen evalueren of ze de leerinhouden voldoende beheersen.

Dynamisch en eigentijds

De leerlingen ontdekken en ervaren de nieuwe leerinhoud via een mix van dynamische kaarten, teksten, afbeeldingen, interactieve oefeningen, presentaties, luister- en kijkfragmenten en beknopte lesvideo’s. De leefwereld van de leerlingen staat daarbij centraal met ruimte voor nieuwe ontdekkingen. Met Lernova breng je de leerinhouden tot leven voor de leerlingen.

differentiëren

Differentiëren

Lernova stelt de ontwikkeling van elk leerling centraal. Met de uitbreidingsleertrajecten en het ruime aanbod aan onderzoeken en oefeningen kunnen sterke leerlingen zelfstandig aan de slag. Met de oefeningen op drie niveaus kunnen leerlingen elk op hun niveau uitgedaagd worden.

header getuigenissen

Flexibel

Als leerkracht heb je alle vrijheid om te variëren tussen werkvormen. Een onderwijsleergesprek of liever de leerlingen zelfstandig aan de slag met jou als coach? Of een combinatie van beiden? Jij bepaalt wat nodig is voor je leerlingen.

Aanpasbaar

Lernova kan je volledig aanpassen en naar de hand zetten, helemaal op maat van jouw leerlingen en de manier waarop je lesgeeft. Met het graadsboek bepaal je als leerkracht zelf de volgorde waarin je de hoofdstukken behandelt. De uitbreiding- en verdiepingsleerstof wordt duidelijk aangeduid in de leertrajecten. 

Waarom kiezen voor Lernova?

vervangt je leerwerkboek

Vervangt je leerwerkboek

Interactieve en kwalitatieve lesmethodes waarmee je als leerkracht alle leerdoelen realiseert.

Wisselt papier en digitaal af

Doordacht inzetten papier en digitaal

Je gebruikt onze lesmethodes in combinatie met een schrift of map. 

Geeft je vrijheid

Geeft je vrijheid


Lesinhouden die duidelijk, compleet, up-to-date en visueel aantrekkelijk zijn. Bovendien ook aan te passen als je dat wenst.

Leerlingen

De leerling staat centraal

Sterke focus op oefenen, herhalen en studeren. 

multimedia

Verruimt je mogelijkheden

Gebruiksvriendelijk platform dat leerlingen motiveert en onderwijs op maat haalbaar maakt.

Verrijkt je lessen

Verrijkt je lessen

Multimedia, opvolging, notities en de studietrainer zorgen voor een effectieve en boeiende leerervaring

Zorgt voor helder inzicht

Lernova staat je bij

Door kort op de bal te spelen kunnen we rekening houden met je noden. We begeleiden jou in een veranderende onderwijswereld.

Verlaagt-boekenfactuur

Verlaagt de boekenfactuur

Bespaar tot 30% ten opzichte van klassieke schoolboeken en er zijn geen kosten voor de leerkracht.