Lernova Engels

Lesinhouden die duidelijk, compleet, up-to-date en visueel aantrekkelijk zijn

Jouw leerlingen ontdekken de nieuwe leerinhoud via een mix van bronnen, oefeningen en kijk- en luisterfragmenten.
De op maat gemaakte multimedia maken deze lesmethodes uniek. 

Wij bieden Engels aan voor:

1A
2A
3 - D
3 - D/A
4 - D
4 - D/A
5/6 - D
5/6 - D/A
  • Lernova Engels is beschikbaar voor de eerste en derde graad.
  • In de derde graad graad is er een lesmethode voor de doorstroomrichtingen. Dit is een graadsmethode. Zo heb je toegang tot alle lestrajecten van de volledige derde graad.
  • Voor de eerste graad voorzien we in 2024 nieuwe edities, op basis van de nieuwe minimumdoelen en leerplannen.

Neem een kijkje in de inhoudsopgaves:

Waarom kiezen voor Lernova Engels?

vervangt je leerwerkboek

Heldere structuur

De inhoudsopgave van Engels bestaat uit verschillende volwaardige hoofdstukken of Units, die opgebouwd zijn volgens het principe van een vlucht, een concept dat leerlingen kunnen herkennen in Lernova Frans (Parapente). Elke Unit bestaat uit: Take-off, Flights, Touchdown en Culture. Alle componenten komen op een geïntegreerde en evenwichtige manier aan bod in afgebakende leertrajecten met een vaste structuur: opbouw, theorie, oefenen en studeren.

bullseye-arrow-duotone

Doelgericht

De leerling werkt actief aan het realiseren van de leerdoelen (kennis en vaardigheden) binnen een leertraject/hoofdstuk. Zowel kenniselementen als de verschillende taalvaardigheden worden ingeoefend aan de hand van digitale en klassieke oefenvormen. 

multimedia

Dynamisch

Integratie van multimediale en interactieve elementen zorgt voor een complete en motiverende leerervaring. Unieke lesvideo’s en beeldfragmenten, afgewisseld met een rijk aanbod aan tekstuele en visuele bronnen brengen de Engelse taal tastbaar tot leven voor de leerlingen.

differentieren-niveau

Differentiatie

Haalbare differentiatie met oefeningen op verschillende niveaus en een ruim aanbod aan uitbreiding/verdieping.

Gratis ondersteunend materiaal voor jou als leerkracht

Als leerkracht heb je gratis toegang tot heel wat ondersteunende materialen, die je helpen in je klaspraktijk:

  • een handleiding boordevol tips om je Lernova lesmethode optimaal te gebruiken;
  • opvolgingsmodule waar je kan zien welke leerstof de leerlingen beheersen en waar er extra ondersteuning nodig is;
  • jaarplannen en lesfiches (te integreren in Smartschool);
  • vakspecifieke materialen in de leraarskamer zoals woordenlijsten, mindmaps, toetsen, practica, concordantielijsten, afbeeldingen,…

leraarskamer-platform

Afbeelding7

 

Aanpak van Lernova Engels

Doordacht evenwicht papier en digitaal

Lernova+LaptopWe zorgen voor een doordacht evenwicht van papier en digitaal. Je Lernova lesmethode gebruik je samen met een map of schrift. Zo leren jouw leerlingen opnieuw écht noteren waar dat nodig is, daar waar het een meerwaarde biedt.

De theorie brengen we samen in één theoriebundel. Je kan het zien als een leerboek of vademecum bij elke Lernova lesmethode. De leerlingen gebruiken die op papier of digitaal.

Activeren van voorkennis

Leerlingen weten vaak meer dan ze zelf beseffen. Bij het begin van een nieuw leertraject activeert Lernova Engels in ‘Take-off’ de aanwezige kennis bij de leerlingen. In verschillende opdrachten passen leerlingen kennis toe die ze in vorige leerjaren al verworven hebben. Ook geeft de ‘Take-off’ kort weer waarover het hoofdstuk zal gaan en ontdekken de leerlingen welke leerdoelen ze het komende hoofdstuk (Flights) gaan behalen.

Geïntegreerd en uitdagend

Binnen de methode omvat elke thematische Unit een evenwichtige reeks op zich staande leertrajecten, waarbij elk leertraject focust op één of meerdere componenten van het vak Engels. Behalve aandacht voor taalbeschouwing, identiteit, woordenschat en literatuur, worden ook veel kansen aangereikt voor de ontwikkeling en verdere verfijning van de verschillende taalvaardigheden, zowel digitaal als via opdrachten op papier. Uitdagende en doelgerichte opdrachten zorgen voor een actieve realisatie van eindtermen en leerplandoelen.

Heldere thematische structuur

Elk hoofdstuk of ‘Unit’ start met ‘Take-off’, waar leerlingen op een creatieve en aantrekkelijke manier ondergedompeld worden in het thema en kennismaken met de beoogde leerdoelen. In ‘Flights’ maken de leerlingen in verschillende thematische leertrajecten een uitgebreide en boeiende vlucht langsheen kennisitems en vaardigheden. In ‘Touchdown’ wordt de landing ingezet: na een uitgebreide en printbare herhaling van de leerstof in ‘Let’s repeat’ krijgt de leerling de kans zichzelf te testen in ‘Test yourself’ en volgt daarna de finale communicatieve opdracht. In ‘Culture’ tot slot maakt de leerling kennis met heel diverse culturele facetten van de wereldwijd verspreide Engelse cultuur.

Authentiek en eigentijds

De leerlingen ontdekken en ervaren de nieuwe leerinhoud via een mix van authentieke teksten, luister- en kijkfragmenten en beknopte lesvideo’s. De leefwereld van de leerlingen staat daarbij centraal met ruimte voor nieuwe ontdekkingen. De integratie van al deze elementen in één leeromgeving zorgt voor een complete leerervaring.

Engels-differentiëren

Differentiëren

Lernova stelt de ontwikkeling van elk leerling centraal. Met de uitbreidingsleertrajecten en het ruime aanbod aan onderzoeken en oefeningen kunnen sterke leerlingen zelfstandig aan de slag. 
Met de oefeningen op drie niveaus kunnen leerlingen elk op hun niveau uitgedaagd worden.  

Leerkracht-leerlingen-laptops-klas (5)

Flexibel

Als leerkracht heb je alle vrijheid om te variëren tussen werkvormen. Een onderwijsleergesprek of liever de leerlingen zelfstandig aan de slag met jou als coach? Of een combinatie van beiden? Jij bepaalt wat nodig is voor je leerlingen. 

Aanpasbaar

Lernova kan je volledig aanpassen en naar de hand zetten, helemaal op maat van jouw leerlingen en de manier waarop je lesgeeft. De uitbreiding- en verdiepingsleerstof wordt duidelijk aangeduid in de leertrajecten.

Waarom kiezen voor Lernova?

vervangt je leerwerkboek

Vervangt je leerwerkboek

Interactieve en kwalitatieve lesmethodes waarmee je als leerkracht alle leerdoelen realiseert.

Wisselt papier en digitaal af

Doordacht inzetten papier en digitaal

Je gebruikt onze lesmethodes in combinatie met een schrift of map. 

Geeft je vrijheid

Geeft je vrijheid


Lesinhouden die duidelijk, compleet, up-to-date en visueel aantrekkelijk zijn. Bovendien ook aan te passen als je dat wenst.

Leerlingen

De leerling staat centraal

Sterke focus op oefenen, herhalen en studeren. 

multimedia

Verruimt je mogelijkheden

Gebruiksvriendelijk platform dat leerlingen motiveert en onderwijs op maat haalbaar maakt.

Verrijkt je lessen

Verrijkt je lessen

Multimedia, opvolging, notities en de studietrainer zorgen voor een effectieve en boeiende leerervaring

Zorgt voor helder inzicht

Lernova staat je bij

Door kort op de bal te spelen kunnen we rekening houden met je noden. We begeleiden jou in een veranderende onderwijswereld.

Verlaagt-boekenfactuur

Verlaagt de boekenfactuur

Bespaar tot 30% ten opzichte van klassieke schoolboeken en er zijn geen kosten voor de leerkracht.