CO2-Neutraal certificaat voor Lernova

Lernova behaalt een gouden CO2-Neutraal label. Een initiatief van klimaatorganisatie CO2Logic, gecertificeerd door Vinçotte.  Door het gebruik van groene energie, het superefficiënt omgaan met servercapaciteit en de elektrificatie van het wagenpark kan Lernova haar duurzaamheidsambities waarmaken.

 

LERNOVA_Gold_CompanyGreen-1

Waarom Lernova deze uitdaging aangaat

Dit begon voor mij als een persoonlijk project. Ik heb zelf twee dochters, van 6 en 9 jaar. Als leidinggevende heb je een unieke positie om een keuze vóór duurzaamheid te maken. Bij Lernova geloven we daarom dat onderwijs niet alleen draait om kennisoverdracht, maar ook om het vormgeven van de toekomst. Duurzaamheid is een kernwaarde in onze visie, en we zijn vastbesloten om deze boodschap uit te dragen naar onze gebruikers. De jongeren van vandaag zijn de besluitvormers van morgen, en zij zullen het meest te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. Ze verwachten vandaag al dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen.

 

 

"Ik heb zelf twee dochters, van 6 en 9 jaar, en ben als CEO in een positie om een keuze vóór duurzaamheid te maken. Ik wil niet binnen 40 jaar denken, oei had ik dat maar gedaan.”

 

Cedric Koslowski - CEO Lernova

 

Duurzaamheid vormt zo samen met betaalbaarheid een belangrijke waarde voor onze organisatie. Door duurzaam te werken en tegelijkertijd kosten te besparen, bieden we een win-win situatie voor zowel de planeet als de gemeenschap.

 

Bekijk het label van Lernova

 

 

Hyperefficiënt gebruik van servercapaciteit

Een belangrijk aspect van onze duurzame aanpak is het efficiënte gebruik van servercapaciteit. Onze leerplatformen zijn zo ontworpen dat ze minimale computercapaciteit vereisen. Bovendien worden die serverparken (in ons geval van Microsoft) steeds duurzamer. Hierdoor hebben we het afgelopen jaar slechts 0,01 ton CO2 uitgestoten voor 50.000 gebruikers. Dat is het equivalent van wat één volwassen boom minimaal jaarlijks aan CO2 uit de lucht haalt. Tegenstanders van digitalisering of klassieke uitgeverijen beweren vaak dat digitalisering evenveel uitstoot veroorzaakt als papieren invulboeken. Onzin dus.

 

 

Het afgelopen jaar was er slechts 0,01 ton CO2 uitstoot door ons leerplatform voor een totaal van 50.000 gebruikers. Dat is evenveel als één boom jaarlijks uit de lucht haalt.

 

Daarnaast vervangen onze digitale leermiddelen effectief de klassieke invulboeken. Met onze lesmethodes gaan we doordacht om met het gebruik van papier, en dat stimuleren we ook bij de leerkrachten en leerlingen. Papier gebruiken we alleen waar het een duidelijke meerwaarde biedt, zoals bij schrijven, lange wiskunde-oefeningen en het maken van notities. Door deze aanpak besparen we jaarlijks duizenden bomen, wat een enorme positieve impact heeft op het milieu (die niet is meegerekend in onze analyse).

 

Hoe we verder reduceren

Lernova zet zich actief in om haar CO2-uitstoot verder te reduceren. Eén van onze belangrijkste doelen is:

 

  • Elektrificatie wagenpark: tegen 2028 volledig elektrisch wagenpark. We voeren deze transitie stap voor stap door, maar zitten al voor op schema; de eerste collega's rijden al elektrisch.

Daarnaast hebben we al verschillende duurzame maatregelen geïmplementeerd:

  • 100% groene stroom: Ons bedrijf draait volledig op groene stroom.
  • Efficiënt gebruik van servercapaciteit: Zoals eerder vermeld, minimaliseren we onze digitale uitstoot tot 0,01 ton CO2 op jaarbasis.
  • Zo weinig mogelijk afdrukken: We halen massa's papier uit de scholen en gebruiken papier alleen waar het echt nodig is.
  • Thuiswerkpolicy: We stimuleren thuiswerken om de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer te verminderen.
  • Fietspolicy: We stimuleren het gebruik van de fiets om naar het werk te komen.

 

Klimaatproject in Oeganda

Terwijl we onze beperkte uitstoot verder reduceren, compenseren we deze door het steunen van een klimaatproject in Oeganda. Dit project, de Kikonda Forest Reserve, helpt ontbossing tegen te gaan en bevordert duurzame bosbouwpraktijken.

 

Door te investeren in dit project, dragen we bij aan de bescherming van waardevolle bosgebieden en ondersteunen we de lokale gemeenschappen. Dit is een essentieel onderdeel van onze strategie om de negatieve klimaatimpact van het gebruik van papier maximaal tegen te gaan. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van South Pole: Kikonda Forest Reserve.

 

Het behalen van het CO2-neutraal GOLD label is een mijlpaal voor Lernova en onderstreept onze toewijding aan duurzaamheid. Door onze voorbeeldrol in het onderwijs te vervullen, hopen we anderen te inspireren om ook duurzame keuzes te maken. Samen kunnen we een verschil maken en werken aan een betere toekomst voor de komende generaties.